fredag 12 april 2013

Har du kalkfattig jord?

Du som har kalkfattig jord bör kalka när jorden fortfarande är fuktig på våren eller t.o.m redan innan snön försvunnit helt. Detta för att kalken ska dras ner ordentligt i jorden. Om du kalkat gräsmatta eller rabatt ska du sedan vänta några veckor innan du eventuellt gödslar dessa.

OBS! Tänk på att kontrollera att behov av kalk verkligen finns innan du kalkar.